Inż. Robert Głuchowski - Usługi Geodezyjne -  tel.602 450 185                     Inż. Robert Głuchowski - Usługi Geodezyjne -  tel.602 450 185                Inż. Robert Głuchowski - Usługi Geodezyjne -  tel.602 450 185
Zakres prac:

- mapy do celów projektowych
- uzgodnienia dokumentacji w ZUD


- Pomiary realizacyjne:
· Tyczenie działek
· Tyczenie budynków
· Tyczenie sieci uzbrojenia terenu


- Inwentaryzacje
· Inwentaryzacje budynków
· Inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu


- Mapy do celów prawnych:
· Mapy  podziałowe
· Mapy do celów sądowych
· Wyrysy z ewidencji gruntów


Nowość !!!   Pomiary w technologii GPS